Dzień Projektów klasowych 0-3 „POPATRZ UWAŻNIE”

„ ŚWIAT JEST CIEKAWY. POPATRZ UWAŻNIE”

8 grudnia 2022 roku w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza Jagiellończyka odbyło się podsumowanie klasowych projektów realizowanych w ramach Szkolnego Projektu Edukacyjnego „ Świat jest ciekawy. Popatrz uważnie”.   Młodsze przedszkolaki „ Motylki” zdobywały pod opieką pań –  Weroniki Jamróz- Gałdyn i Haliny Kalaty, informacje na temat dzieci pochodzących z różnych stron świata, ucząc się postawy tolerancji   wobec osób innego pochodzenia.  W oddziale dzieci 5 i 6 letnich tematem przewodnim projektu była „ Bezpieczna szkoła”. Dzieci utrwaliły wiedzę dotyczącą znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego i rozwijały postawy umożliwiające zapobieganie niebezpieczeństwom. Zapoznały się także z działaniami służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia. Nad wszystkim czuwała wychowawczyni Joanna Hadowska.

Pierwszoklasiści pod kierunkiem wychowawczyni Anny Sichelskiej realizowali projekt „ Rówieśnicy z innych krajów. Jesteśmy całkiem różni, a jednak tacy sami”. Kształtowali postawy szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata wzbogacając wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach, rozwijając umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi dziećmi, przedstawicielami innych narodowości i rasy, poznając ich odmienną kulturę – muzykę i tradycje.

Uczniowie klasy drugiej wspierani przez wychowawczynię Irenę Topór – w ramach projektu  „W kosmos. Jakie tajemnice kryje Wszechświat?”- poszerzali wiadomości na temat kosmosu, uświadamiali sobie jego piękno i nieskończoność, rozwijając wyobraźnię na temat przestrzeni kosmicznej.

Trzecioklasiści pod opieką wychowawczyni Doroty  Rokickiej realizowali projekt „ Świat widziany z dwóch stron”. Kształtowali pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych. Uczyli się przełamywać lęk przed osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Zadania, które zostały wykonane nie sprawiały  dzieciom żadnych trudności, wręcz przeciwnie – był to czas spędzony na dobrej zabawie i poszerzaniu wiadomości. Przez aktywną zabawę poszerzał wiedzę dzieci, rozwijał poczucie estetyki, wrażliwość na piękno i na drugiego człowieka. Uczył wiary we własne możliwości. Każde dziecko rozwijało umiejętności działania i współpracy, poczucia akceptacji siebie, swoich kolegów oraz  wrażliwość na to, co w życiu piękne.

Były śpiewy, tańce, inscenizacje, kolorowe stroje. Każda grupa  przedstawiła swoje działania w sposób niepowtarzalny i zaciekawiła widownię swoją kreacją. Wystrój sceny ubogacał całe przedstawienie. Rodzice byli pod wielkim wrażeniem. Także dokonując zakupu świątecznych ozdób na kiermaszu bożonarodzeniowym, zorganizowanym przez dzieci i nauczycieli pracujących z przedszkolakami i uczniami klas I – III. Zebrane środki zostały przekazane dla potrzebujących.

 

Irena Topór

 

fot. Maria Plewa