Protokół z posiedzenia komisji GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „KICIA KOCIA”

Protokół z posiedzenia komisji GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO na najciekawszy projekt okładki do bajki KICIA KOCIA w mojej rodzinie.
W Szkole Podstawowej im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej odbył się konkurs plastyczny na najciekawszy projekt okładki do bajki KICIA KOCIA w mojej rodzinie, który przeznaczony był dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Szaflary.
Celem konkursu było:
– rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci,
– upowszechnianie czytelnictwa,
– rozbudzanie wyobraźni i poczucia estetyki u dzieci,
– popularyzacja ciekawych form spędzania czasu wolnego z rodziną.
Dnia 21.11.2022r. spośród 36 prac konkursowych komisja w składzie:
1. Dorota Rokicka nauczyciel plastyki – przewodnicząca,
2. Stanisław Bielecki nauczyciel plastyki i polonista – członek
3. Anna Krupa nauczyciel bibliotekarz – członek
wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.
Wyniki konkursu:
I kategoria:
I miejsce – Wojciech Komperda – Gminne Przedszkole w Szaflarach
II miejsce – Karolina Tokarczyk – Gminne Przedszkole w Szaflarach
III miejsce –Szymon Cetera – Gminne Przedszkole w Szaflarach
Wyróżnienia:
Szymon Rzepka – Oddział Przedszkolny w Bańskiej Niżnej
II kategoria:
I miejsce – Gabriela Wójciak – Gminne Przedszkole w Szaflarach
– Martyna Fijał – Gminne Przedszkole w Szaflarach
II miejsce – Katarzyna Pawlikowska – Oddział Przedszkolny w Bańskiej Niżnej
II miejsce- Amelia Murańka – Oddział Przedszkolny w Bańskiej Niżnej
III miejsce – Maria Białońska – Oddział Przedszkolny w Bańskiej Niżnej
– Emilia Łaś – Gminne Przedszkole w Szaflarach
Wyróżnienia:
Oliwia Kos – Gminne Przedszkole w Szaflarach
Aniela Komperda – Gminne Przedszkole w Szaflarach
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie w dniach 22.11.2022 r. do 30. 11. 2022 r. po czym wraz z nagrodami zostaną wysłane do placówek.
Organizatorzy :
Jolanta Stolarczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej
Weronika Jamróz – Gałdyn – Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Anna Krupa – Nauczyciel bibliotekarz