Kiermasz Bożonarodzeniowy

12 grudnia 2021 roku przy kościele w Bańskiej Niżnej odbył się kiermasz organizowany przez szkolny wolontariat „Promyki Nadziei”. Dochód przeznaczony był na cele charytatywne. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazane serce i wsparcie.
Kiermasz przygotowały Panie: Urszula Grochulska-Kolasa, Anna Sichelska, Irena Topór, Dorota Rokicka oraz wolontariusze.
Przy wolontariacie pracowały Panie: Anna Krupa, Halina Kalata, Małgorzata Plewa, Renata Chrobak.

fot. Rafał Gąsior