Omdlenia

W załączeniu przekazujemy ulotkę przygotowaną przez studentów z
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we
współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Materiał zawiera
najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich
charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka
omdleń.

Ulotka została przygotowana w przystępnej dla młodych ludzi formie
graficznej. Będzie szczególnie pomocna przy organizacji wydarzeń i
uroczystości szkolnych z udziałem dzieci i młodzieży.

ulotkaomdleniastrona1

ulotkaomdleniastrona2

ulotkaomdleniastrona3

ulotkaomdleniastrona4