Patron Szkoły

Święty Kazimierz Jagiellończyk patron Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej

W 1997 roku zapadła decyzja  społeczności szkolnej o  przywróceniu placówce imienia jej patrona – Świętego Kazimierza Jagiellończyka, które po II wojnie światowej znikło z życia i dokumentów szkolnych. Stało się to w dniu oddania do użytku nowego budynku szkoły. Aby nadać odpowiednią rangę tej uroczystości, rodzice ufundowali figurę patrona, a nauczyciele i uczniowie pracowali nad przypomnieniem postaci i czasów Kazimierza.

Na zdjęciu widać figurę patrona.

Na zdjęciu widać figurę patrona. W roku 2000 obok niej zawisły repliki arrasów wawelskich przedstawiające herby Litwy i Polski, a więc krajów, którym patronuje św. Kazimierz.

ŚWIĘTY KAZIMIERZ

Urodził się 3 października 1459 r. w Krakowie na Wawelu. Jego rodzicami byli król Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta Rakuszanka. Został wychowany w krakowskim grodzie pod kierunkiem kronikarza ks. Jana Długosza w duchu głębokiego patriotyzmu i religijności. Od dzieciństwa żywił gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Jemu przypisuje się autorstwo pieśni maryjnej „Dnia każdego Boga mego Matkę duszo wysławiaj”.
W roku 1471 królewicz Kazimierz został wysłany  z nieliczną armią na Węgry, gdzie obiecywano mu koronę, ale powrócił do kraju bez niej. W 1483 r. król wysłał go natomiast na Litwę do Wilna, mianując podkanclerzem. Tam Kazimierz zachorował na gruźlicę.

Zmarł  w obecności ojca 4 marca 1484 r. w Grodnie, mając 26 lat. Pochowano go w Wilnie.
W 1518 r. król Zygmunt Stary zwrócił się do Rzymu z prośbą o kanonizację Kazimierza. Kult został zatwierdzony w 1521 r. przez papieża Leona X, jednak bulla z tą decyzją zaginęła. W odpowiedzi na starania Zygmunta III Wazy  papież Klemens VIII w 1602 r. powtórnie wydał bullę kanonizacyjną  i zatwierdził teksty liturgiczne o świętym.
Święty Kazimierz został ogłoszony jednym z głównych patronów Polski i Litwy, a w roku 1950 Pius  XII ogłosił go również patronem młodzieży litewskiej. W 1960 r. także  Kawalerowie Maltańscy obrali go sobie za głównego patrona.
Święty Kazimierz uchodzi za jednego z najbardziej popularnych polskich świętych. Przedstawiany jest jako wzór czystości życia, zdecydowanej postawy wobec podejmowanych i realizowanych postanowień oraz miłosiernej miłości wobec potrzebujących i cierpiących.