Święto Patrona Szkoły w Bańskiej Niżnej

3 marca, w przededniu imienin Kazimierza, obchodzono święto patrona szkoły w Bańskiej Niżnej –świętego Kazimierza Jagiellończyka.
Przed 9.00 sprzed szkoły wyruszył uroczysty pochód z pocztami sztandarowymi szkoły i Ochotniczej Straży Pożarnej na czele. Po mszy świętej, odprawionej w kościele przez ks. Grzegorza Kufla, uczniowie, nauczyciele i goście przeszli do szkoły na drugą część obchodów. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, modlitwie i złożeniu kwiatów pod figurą patrona wszystkich zaproszono do sali gimnastycznej. Na wstępie pani dyrektor Jolanta Stolarczyk powitała gości, wśród których znaleźli się wizytator Kuratorium Oświaty p. Alicja Sienkowiec, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki p. Iwona Gal, skarbnik Urzędu Gminy p. Anna Golonka, przedstawiciele Rady Sołeckiej i OSP, a także mieszkańcy wsi.
Po odśpiewaniu hymnu szkoły uczniowie przedstawili inscenizację na temat świętego Kazimierza Jagiellończyka, wykorzystując jako rekwizyt drukarkę 3D. Przedstawienie, które zakończył uroczysty polonez, zostało przygotowane pod kierunkiem p. Renaty Chrobak i p. Anny Krupy.
Świętu Patrona towarzyszyło ogłoszenie wyników XXIII Konkursu Plastycznego „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”. Komisja w składzie: p. Weronika Jamróz-Gałdyn, p. Dorota Rokicka, p. Anna Krupa i p. Joanna Hadowska przyznała nagrody laureatom, a wręczali je przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Kuratorium Oświaty. Zgromadzeni mogli podziwiać wystawę prac, przygotowaną przez członków komisji przy wsparciu p. Haliny Kalaty. Kolejnym punktem programu był występ zespołu regionalnego „Niżnobańscanie” prowadzonego przez p. Annę Mrowcę i p. Pawła Stramę. Swoje umiejętności prezentowali też uczniowie, którzy uczą się gry na skrzypcach pod okiem p. Łukasza Murzańskiego. Następnie odbyły się koncerty młodych instrumentalistów i scholi „Bogu Miłe”, rozwijających swoje zdolności pod kierunkiem p. Niny Piech i p. Krzysztofa Grońskiego. Publiczność nagrodziła występy burzą zasłużonych oklasków.
Na koniec Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za przygotowanie występów i pogratulowała wykonawcom wielu talentów. Należy zaznaczyć, że ogromny wkład w obchody wniosły mamy uczniów, które zadbały o poczęstunek i od samego rana uwijały się w salach, przygotowując najróżniejsze smakołyki.
Po zakończeniu programów artystycznych uczniowie i goście przeszli do klas, w których czekały upieczone przez rodziców ciasta. Wszyscy zgodnie podkreślali, że tegoroczne obchody Święta Patrona należy uznać za wyjątkowo udane.

Krzysztof Cierniak

 

fot. Rafał Gąsior