Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”

KONKURS PLASTYCZNY „KTO TU RZĄDZI?…”

W imieniu organizatora – Szkoły Podstawowej im. Św. Kazimierza w
Bańskiej Niżnej (Gmina Szaflary) – serdecznie zapraszam do wzięcia
udziału w  XXII edycji Konkursu plastycznego: „Kto tu rządzi? Praca
sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”. Konkurs z nagrodami jest
przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli leżących na terenie wsi
i innych małych miejscowości, gdzie władzę lokalną sprawuje sołtys
wraz z radą sołecką. Więcej informacji o konkursie znajduje się w dołączonym regulaminie.

Z poważaniem
Jolanta Stolarczyk
dyrektor szkoły

Regulamin konkursu KTO TU RZĄDZI XXII -2022