Hymn

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W BAŃSKIEJ NIŻNEJ

  1. Kazimierzu, urodziłeś się

w królewskiej rodzinie.

Twa szlachetność zasłynęła

w ojczystej krainie.

 

Wyrzekłeś się panowania

i berła złotego.

I stałeś się dla nas wzorem

cnót wieku młodego.

Ref.

W życiu krótkim dobra uczynił wiele,

Wyniesion na ołtarze w wileńskim kościele.

Nasz patron dziś w niebie wielce się raduje,

Tam gorliwie za dziatwą szkolną oręduje.

 

  1. Niech się wznosi głośny śpiew

nad Bańską wysoko,

by Kazimierz, Patron nasz

był dla nas opoką.

 

Spraw, prosimy, byśmy cnoty

Twe naśladowali.

Odtąd już się złego zawsze

pilnie wystrzegali.

 

Słowa : Koło Caritas

Muzyka : Edward Pałłasz