Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”

KONKURS PLASTYCZNY „KTO TU RZĄDZI?…”

W imieniu organizatora – Szkoły Podstawowej im. Św. Kazimierza w Bańskiej Niżnej (Gmina Szaflary) – serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXIII edycji Konkursu plastycznego: „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”. Konkurs z nagrodami jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli leżących na terenie wsi i innych małych miejscowości, gdzie władzę lokalną sprawuje sołtys wraz z radą sołecką. Więcej informacji o konkursie znajduje się w dołączonym regulaminie.

 

Z poważaniem
Jolanta Stolarczyk
dyrektor szkoły

 

Regulamin-konkursu-KTO-TU-RZADZI-XXIII-2023