IV Gminny Konkurs Pięknego Czytania w Bańskiej Niżnej

Każdy z nas czyta, jeden cicho inny głośno, szybko, wolno lub tak jak Wy – pięknie! Tymi słowami podsumowała IV Gminny Konkurs Pięknego Czytania p. Iwona Gal dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Konkurs ten powrócił do Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej po czteroletniej przerwie.

Po uroczystym przywitaniu przez Panią dyrektor Jolantę Stolarczyk szanownych jurorów, młodych uczestników konkursu oraz ich opiekunów, głos zabrała p. Agnieszka Cierniak, która prowadziła całą uroczystość. Przed rozpoczęciem zmagań konkursowych nasi uczniowie Jakub Marusarz i Michał Adamczyk zaprezentowali korzyści płynące z czytania. Po przedstawieniu zasad regulaminu konkursu siedem trzyosobowych drużyn stanęło w szranki.

Rywalizacja przebiegała na trzech etapach o różnym stopniu trudności. Pierwszy etap polegał na głośnym i jak najpiękniejszym odczytaniu fragmentu prozy (z literatury pięknej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży), dowolnie wybranego przez drużynę z danej szkoły. Drugi opierał się na zinterpretowaniu 2-3 wylosowanych wierszy, po uprzednim kilkunastominutowym przygotowaniu się członków grupy. Etap trzeci, bez wątpienia najtrudniejszy,  sprowadzał się do prawidłowego przeczytania (bez wcześniejszego przygotowania) losowo wybranych fragmentów tekstów „nieliterackich” takich, jak: artykuł popularnonaukowy, ogłoszenie, instrukcja, przepis, reklama, informacja itp.

Uczennice i uczniowie wykazali się wysokim poziomem. Zachwycali sposobem interpretacji, odpowiednią dykcją, dynamiką i barwą głosu oraz rozumieniem treści przedstawianego tekstu. Występy oceniało jury w składzie: p. Jolanta Piszczek – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach, p. Józefa Kolbrecka –  emerytowana bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu, p. Iwona Gal – dyrektor  Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach. Pierwsze miejsce przyznano drużynie ze Szkoły Podstawowej w Skrzypnem, drugie – drużynie ze Szkoły Podstawowej  w Szaflarach a trzecie zdobyła drużyna ze szkoły w Maruszynie Dolnej. Ponadto jury wręczyło trzy nagrody indywidualne – tytuły „Mistrzów pięknego czytania”. Otrzymali je: Jakub Kęska uczeń szkoły w Szaflarach, Gabriela Piszczór reprezentująca szkołę w Skrzypnem  oraz Ewelina Jarząbek ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej.

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom, nauczycielom przygotowującym dzieci, opiekunom, jurorom oraz Gminnemu Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach za wsparcie finansowe imprezy. Do zobaczenia za rok w Bańskiej Niżnej na V Gminnym Konkursie Pięknego Czytania!

 

Anna Krupa i Agnieszka Cierniak

Koordynatorki wydarzenia