REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 – KLASA I

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 – KLASA I
ZAPISY DO KLASY I:
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do dnia 16 lutego 2024 roku składają w sekretariacie szkoły zgłoszenie. Złożenie dokumentu jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły.
REKRUTACJA DO KLASY I DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY:
Rekrutacja do klasy I dla dzieci spoza obwodu szkoły rozpoczyna się od 23 lutego 2024 roku. Wnioski można składać do 08 marca 2024 roku.

zał. 5 zgłoszenie kl.1

zał. 6 wniosek kl.1