REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych składają deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego do 16 lutego 2024 roku.
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych rozpoczyna się od 23 lutego 2024 roku. Wnioski można składać do 08 marca 2024 roku do godziny 15.00.
Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępna będzie 18 marca 2024 roku do godziny 15.00.
Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia składane jest w dniach od 18 marca 2024 roku do 28 marca 2024 roku . Brak oświadczenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w oddziale.
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych dostępna będzie 03 kwietnia 2024 roku do godziny 15.00.
Listy będą umieszczane na drzwiach wejściowych do szkoły.

zał. 3 wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z ośw.

zał. 7 potwierdzenie woli OP