Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi.”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi.”

protokół_sołtys_2023